Hogerop cursus

Deze cursus is geschikt voor de speler die na een vervolg cursus nu de stap wil maken naar een goede club speler. De onderwerpen uit de vorige cursussen worden uitgediept en aangevuld met diverse nieuwe mogelijkheden.

Het staat vrij om de eerste les te volgen zonder enige verplichting. Kom kijken of onze cursus iets voor u is. En beslis daarna of u verder gaat.

Vanaf de week van 22 januari 2024 organiseren we de volgende hogerop cursussen.

 • dinsdagochtend van 09:30-12:00 in Driebergen – deel 1
 • donderdagavond van 19:30-22:00 in Zeist – deel 1
 • donderdagochtend van 09:30-12:00 in Driebergen – deel 2

Het cursusgeld bedraagt 195 euro. Hiervoor krijgt u, naast de 12 lessen, bij deel 1 het bijbehorende theorieboek. Bij deel 2 krijgt u het lesmateriaal en hand-outs.

Na de hogerop cursus(sen) heeft u meer houvast en middelen om ook ingewikkeldere situaties de baas te kunnen. De onderwerpen per module staan onderaan deze pagina.

Hieronder de inschrijfmodule, gevolgd door een opsomming van de onderwerpen die behandeld worden.

Hieronder de lijst met onderwerpen voor de hogerop deel 1 cursus. Hierin wordt het derde boek gevolgd

 • Afspelen
  • overwegingen bij een speelplan. Meer over snijden
 • Verdieping speelplan
  • Complexere situaties en onderscheid tussen SA en troef
 • Communicatie
  • Entrees heen en weer bewaren. Blokkades voorkomen. Vooruit plannen
 • Timing
  • De volgorde van de handelingen goed doen
 • Forcing / Niet-forcing
  • Een eerste leidraad om te bepalen welke biedingen forcing zijn
 • Bieden in competitie
  • De tegenpartij biedt mee. Wat verandert er allemaal hierdoor
 • Het informatiedoublet
  • Alles over de verschillende vormen van het informatie doublet
 • Het negatief doublet
  • Alles over het negatieve doublet. Onderscheid naar biedniveau
 • Verdediging tegen zwakke openingen
  • Welke methodes hanteren we na een zwakke opening van de tegenpartij
 • Tegenspelen in de eerste slag
  • Uitkomst afspraken, signaleren
 • Tegenspelen na de eerste slag
  • Allerlei hulpmiddelen zoals: “2e hand laag”. Overige signalen
 • Handige biedafspraken
  • Een keur aan verschillende nuttige afspraken

Hieronder de lijst met onderwerpen voor de hogerop deel 2 cursus

 • Bieden met fit
  • We maken gebruik van het 2SA bod en de kleur van de tegenpartij om verschillende handen met fit te tonen en op die manier beter het onderscheid tussen deelscore/manche/slam te kunnen maken
 • Transfers naar lage kleuren
  • Na de 1SA opening zijn handen met een lange lage kleur lastig. We behandelen transfers naar die lage kleur en het verdere bieden. Een korte kleur tonen, of juist een stop. Hoe gaan we om met inviterende handen en hoe met handen waarmee we de beste manche willen onderzoeken
 • Niemeijer conventie na 2SA
  • De 2SA opening neemt veel ruimte weg. Als je onder 3SA de beste manche wil onderzoeken moet je optimaal gebruik maken van de beperkte ruimte. De Niemeijer conventie (of puppet Stayman in het Engels) is een conventie gericht op het ontdekken van zowel 4-4 fits, als ook 5-3 fits in de hoger kleuren.
 • Reverse uitgediept
  • De betekenis van het reverse bod zelf kennen we. Hoe we daarop verder bieden is vaak onderbelicht gebleven. Daar brengen we hier verandering in aan. 2SA als truc in combinatie met de vierde kleur geeft de mogelijkheid fit vast te stellen en toch nog in 3SA te eindigen als dat nodig is.
 • Check-back stayman
  • Na het 1SA rebid van de openaar wil de antwoordende hand graag achter een driekaart fit voor de hoge kleur komen. Tegelijk wil je de mogelijkheid hebben inviterend of manche-forcing te bieden. De Check-back stayman conventie voorziet hierin.
 • Verdedigen tegen een 1SA opening
  • De tegenstander opent 1SA. Wat nu? We laten ze niet zomaar met rust. Hier behandelen we de Landy conventie die gericht is op het in beeld brengen van de hoge kleuren.
 • Doubletten verder uitgewerkt
  • Het doublet is van de meest diverse biedingen die we hebben. De betekenis ervan verschilt van situatie tot situatie. Met behulp van algemene regels en gezond verstand scheppen we orde in de chaos en benutten we het volledige potentieel van dit bod.
 • Forcing of niet, dat is de vraag
  • De vraag of een bod al dan niet forcing is, is een veelgestelde vraag. Groot is de frustratie als partner past en we een dooie manche missen. Hoe maak je het biedverloop forcing? En aan de andere kant: welke biedingen zijn nog niet-forcing?
 • Beter bieden na 1SA
  • We behandelen hier een consistent 1SA complex waarin ruimte is voor het bieden van handen met beide hoge kleuren (5/4, 5/5, 6/4) of juist met een lange lage kleur. Zwak, inviterend, mancheforcing of zelfs met slaminteresse.
 • Snitposities
  • Naast de ordinaire snit zijn er ontelbaar veel variaties mogelijk. Herkennen is toepassen. In deze les introduceren we complexere posities en leren we je praktijksituaties op te lossen.
 • Troeftrekken: wanneer wel, wanneer niet
  • Stap 1 in het afspel is troeftrekken. Tenminste, zo hebben we het geleerd. Toch zijn er veel uitzonderingen en kennis daarvan stelt je in staat veel contracten te halen die anders onhaalbaar zijn.
 • 2/1 manche-forcing
  • Een introductie in de aanpak van twee-over-een manche-forcing. De verschillen zijn kleiner dan mensen denken en de voordelen zijn groot. Het blijft een kwestie van smaak, maar algemene kennis over hoe dit werkt komt altijd van pas.